Od letáků k lektorství

lektorka Jitka Korhoňová
lektorka Jitka Korhoňová

Individuálnímu doučování se věnuji od svých devatenácti let. Už na střední škole mne naplňovalo, když jsem svým spolužačkám o přestávkách vysvětlovala látku (většinou z češtiny, němčiny, ale i z některých humanitních oborů), kterou posléze pochopily, a navíc získaly jistotu, že se na mne mohou v případě potřeby vždy obrátit. Postupně se z tohoto „dobrovolnického“ vysvětlování stala moje práce – od maturity na Střední pedagogické škole v Přerově mi tak postupně „prošlo rukama“ zhruba třicet pět studentů různých věkových kategorií, kteří potřebovali vylepšit známku ve škole, připravovali se na maturitu či na přijímací zkoušky na VŠ a nejednou se také jednalo o pracující, jejichž cílem bylo získat certifikát z němčiny.

Škola Populo - logoJe tomu přibližně sedm měsíců, co jsem se rozhodla uplatnit a rozvíjet své prozatímní učitelské dovednosti pod záštitou nějaké olomoucké jazykové školy. Hledala jsem tedy na internetu a toto hledání mne velmi brzy přivedlo na přehledně zpracované webové stránky Školy Populo, především mne však upoutala slova uvedená v názvu za pomlčkou: „doučování na míru“ – v tu chvíli jsem se také musela usmát, neboť jsem si uvědomila, jak působivě souzní grafika oněch stránek se zaměřením školy.

Odeslala jsem do školy e-mail nejen s nabídkou doučování češtiny a němčiny, ale rovněž jsem projevila zájem o předesílané rozdávání propagačních letáčků u základních a středních škol. Ještě tentýž den mi e-mailem přišla odpověď, v níž jsem dostala za úkol zaslat svůj životopis. Také mi bylo sděleno, že budu případně pozvána na pohovor, což se skutečně stalo. Měla jsem velkou radost, když mi příjemná slečna na recepci oznámila, že jsem od nynejška součástí týmu školy a jakmile pro mne najdou vhodného žáka (ano, jedná se skutečně o „doučování na míru“), mohu hned začít. Těšila jsem se na tu dobu a mezitím se věnovala rozdávání propagačních letáků u škol, na nichž se zrovna odehrávaly třídní schůzky.

SMS s první nabídkou doučování mi přišla, pro mne zcela nečekaně, v druhé polovině ledna tohoto roku. Ráda bych podotkla, že kdybych prvního studenta získala záhy po pracovním pohovoru, nebyl by možná nyní můj „pocit naplnění“ tak velký. Jednalo se o žáka ve čtvrté třídě, takže jsem znovu nostalgicky zavzpomínala (a stále vzpomínám), jak jsem se já v tomto věku seznamovala s prvními vzory u podstatných jmen. Od této „první vlaštovky“ se mi začala výuka rozšiřovat, a tak mi během dvou měsíců přibyli celkem další čtyři žáci, tři z těchto zájemců mají snahu zlepšit své znalosti českého jazyka a se dvěma z nich se věnujeme němčině. A že o výuku ve Škole Populo neprojevují zájem pouze žáci z řad školou povinných, dokazuje fakt, že jeden z mých studentů je pán ve středním věku, který podstupuje doktorské studium na CMTF a velmi svědomitě se připravuje na zkoušku z německého jazyka.

Každý z mých žáků má přirozeně své individuální potřeby a své tempo, což plně respektuji. Jsem si zároveň vědoma, že je potřeba být důsledný; při výuce dbám na udržování studentovy pozornosti a na to, aby celou činnost bral vážně. S tím souvisí i skutečnost, že zpracovávání drobných domácích úkolů neodpouštím . Dojde-li k opomenutí úlohy, trvám na jejím doručení příští hodinu. I takto se totiž projevuje vzájemný respekt. Zároveň preferuji rčení „opakování je matka moudrosti“, tudíž se i několikrát během jedné hodiny vrátíme k určitému jevu a probíráme jej „ze všech možných stran“.

Jsem velmi ráda, že mám nyní na starosti těchto pět studentů, přičemž práce s každým z nich pro mne představuje určitou výzvu. Kromě toho s chutí docházím na pracoviště, jež je podle mého názoru zařízené opravdu útulně a lektoři i studenti se zde cítí jako doma – během výuky je možné popíjet čaj, kávu a ani v případě hladu nepřijdou naše potřeby zkrátka. Další věc, kterou bych na konceptu školy Populo chtěla vyzdvihnout, je fakt, že zde pozitivně vnímám systematičnost, pořádek, a tedy absenci chaosu (který by veškerou spolupráci velmi ztěžoval, ne-li znemožňoval). Tyto jevy lze poznat jednak z osobního přístupu všech zaměstnanců, ale jsou pozorovatelné i na jejich práci jako takové; přehlednost webových stránek, zasílané SMS zprávy, jež den předem upozorňují na výuku, a „třídní kniha“ pro každého lektora jsou toho dostatečným důkazem.

Přesvědčila jsem se tedy na vlastní kůži, že informace, které se o Škole Populo můžete dozvědět, nemají nic společného s nějakým falešným reklamním tahem – už v prvních chvílích, kdy Vás uvítají usměvavé tváře na recepci, zjistíte, že název „Populo“ (latinsky „lidem“) je skutečně jedním velkým „nomen omen“.

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz