Nejvyšší čas začít s přípravou na přijímačky!

Nejvyšší čas začít s přípravou na přijímačky!
Nejvyšší čas začít s přípravou na přijímačky!

Studium je základ vzdělání a vzdělání potřebujeme pro svůj život a hlavně pro dobrou práci. Každé dítě stojí při ukončení základní školní docházky před rozhodnutím, kam dál. Možností je hodně, někteří se rozhodnou pro učební obory zakončené výučními listy nebo studia se závěrečnou maturitní zkouškou a jiní dávají přednost studiu na střední škole s vidinou pokračování ve studiu dál na vysoké škole.

Ať tak, či onak, přijímačky se rychle blíží! Všichni žáci, kteří chtějí studovat na gymnáziu, musí podstoupit přijímací zkoušky na gymnázia a musí věnovat čas dostatečné přípravě k těmto testům. Jde přece o jedinečné studium a možnost vzdělání, které se nemusí opakovat.

Přijímací zkoušky na gymnázia a všechny střední školy budou probíhat v dubnu 2017. Zařizuje a organizuje je státní agentura CERMAT, která úzce spolupracuje se školami. Státní zkoušky jsou pro všechny uchazeče o maturitní studium na střední škole, týká se to všech zájemců o čtyřleté, šestileté a osmileté studijní obory, zakončené maturitou.  Testy jsou povinné, pouze průběh se na konkrétních školách může lišit. Informace o tom, jak budou přijímací zkoušky vypadat, má každá škola uvedené na svém webu nejpozději v lednu 2017.

Jak přijímací zkouška vypadá?

Zkoušky proběhnou v dubnu 2017, v přesně daných dnech. Pro každé testovací kolo jsou připravené testy z českého jazyka a literatury a matematiky. V testu najdete uzavřené úlohy, s možnosti volby ano nebo ne a druhá polovina jsou otevřené úlohy, kde doplňujete odpovědi. U matematických úloh je důležitý i postup, který je také bodován. Doba na jednotlivý test nesmí přesáhnout hodinu. Počet bodů je maximálně padesát. Na odpovědi dostanete list, k provedení písemného záznamu. Mimo písemnou zkoušku a testování obecných studijních předpokladů, jsou na řadě i ústní pohovory, vždy podle specifika školy. Pořadí žáků se stanovuje podle výsledků přijímacích testů.

K čemu slouží příprava a doučování k přijímacím zkouškám na gymnázium a střední školu?

  • Díky profesionálům si zopakujete celé učivo z matematiky i českého jazyka nebo jiného libovolného předmětu
  • Získáte individuální plán a přehled, co umíte a co je třeba se doučit
  • Možnost studia a přípravy v plně vybavených učebnách
  • Při nedostatku času lze provést výuku a doučování za pomocí odborníka přes internet
  • Můžete si vybrat, o jakou přípravu máte zájem – jednorázovou a nebo intenzivní vícehodinovou
  • Doučování v Olomouci, Brně i v Praze vedou profesionální lektoři

Podcenit přípravu na přijímací zkoušky může znamenat ztrátu šance studovat na vysněné škole. Proč nevyužít možnosti doučování a kontroly znalostí, pod dohledem profesionála? Začněte s přípravou na přijímačky co nejdříve.

do konce pololetí
zbývá
0
4
7
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz