Lektor Petr a jeho kouzla s jazykem

O mé práci v Populu

Ve Škole Populo se se mnou můžete setkat přibližně od prosince roku 2015, kdy jsem zde začal mladým žákům pomáhat s českým jazykem a literaturou. K doučování jsem tíhl odjakživa, už na gymnáziu jsem se spolužákům z dlouhé chvíle snažil vysvětlovat matematické rovnice či chemické názvosloví. Jakmile jsem však tady v Olomouci nastoupil na dvouobor české a japonské filologie, scvrkly se moje početní dovednosti jen na nutné minimum a ze vzorečků mi v hlavě utkvělo jenom H2O a NaCl. Místo toho jsem začal pomáhat ostatním s japonštinou a v rámci češtiny jsem se nakonec rozhodl pro absolvování pedagogického minima právě z českého jazyka a literatury.

Škola Populo má podle mě do budoucna obrovský potenciál, protože rodiče a někdy i sami studenti nemusí už namáhavě hledat různá doučování po inzerátech a nástěnkách. Studentovi je navíc přidělen zkušený lektor přesně dle jeho potřeb. V Populu je prostě všechno hezky na jednom místě s tím, že škola navíc disponuje vlastním kvalitně zařízeným zázemím, kde lze najít všechno od pomůcek přes klid na učení až po drobné občerstvení jak pro doučující, tak doučované. Ještě bych jako plus zmínil i SMSku, která chodí lektorovi i studentovi den před doučováním, takže nehrozí, že by se na něj zapomnělo.

Nakonec bych ještě rád krátce upozornil na to, že i když se Škola Populo zaměřuje primárně na doučování, je pod mým vedením možné nabídnout i hodiny výuky japonštiny. Kromě bohatých pedagogických zkušeností s češtinou mám totožnou praxi i s výukou tohoto jazyka. Pokud vás tento orientální jazyk zaujal, budu se na vás těšit ve Škole Populo!

 

 Lektor češtiny v akci

 

Práce s Ondrou

Na první hodinu jsem si klasicky připravil pravopisná cvičení zaměřená na různé gramatické jevy, abych zjistil, na co se s Ondrou budeme zaměřovat. Nejednalo se v jeho případě o přípravu na přijímací zkoušky, pouze průběžnou přípravu na hodiny českého jazyka. Ukázalo se, že shoda přísudku s podmětem mu problém nedělá a u velkých písmen má menší mezery. Zato v interpunkci plaval úplně, takže několik prvních týdnů jsme zasvětili větným rozborům a rozebírání souvětí, neboť to je vlastně jediný způsob, jak si osvojit jazykový cit pro češtinu.

Všeobecně jsme se poté zaměřovali na průběžná pravopisná cvičení, abychom neusnuli na vavřínech i se zbytkem gramatických pastí, jakými jsou například správné psaní „-ě / -ně“ či „-ě / -je“. Snažil jsem se nacházet pokud možno co nejjednodušší analogie a vysvětlení daných jevů tak, aby se dobře pamatovaly. Celkově jsme s tím vším trošku bojovali, ale Ondra si ve výsledku začal být v pravopisu mnohem jistější, než když jsme spolu začínali.

 

 

 

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz