Jak se efektivně učit cizí jazyky

 

Zvládne člověk více jazyků?

Pro velkou část populace je zvládnutí některého z cizích jazyků nepřekonatelným problémem. Zatímco většina lidí studium vzdá ihned po první překážce, odvážní a motivovaní si najdou soukromého učitele nebo dochází ve volném čase na jazykový kurz. Tím však potíže nekončí. Zázračné metody neexistují, jazyk do hlavy sám nenateče, gramatika je složitá a klasický model biflování slovíček taky nezabírá. Co s tím?

Lidem, kteří hovoří více jazyky, se říká polygloti a panuje představa, že právě jim cizí řeči do hlavy opravdu tak nějak tečou samy. Opak je však pravdou! Přirozený talent je jen malou součástí balíku schopností, které musí úspěšný student jazyků mít, a to i zmínění polygloti.

Mnozí si také schopnosti polyglota pletou s fotografickou nebo auditivní pamětí, která má své limity. Cizí jazyk se nedá memorovat, ale jako živý systém je nutno jej používat přímo v praxi. Není poté překvapením, že i polyglot se jazyku učí jako každý jiný. Má jen vyšší motivaci a učením vyplňuje svůj veškerý volný čas. A protože studuje jazyků více a vidí jím tak říkajíc do kuchyně, ví, jak jazyk funguje na obecné rovině a umí gramatiku použít ve svůj prospěch, a nikoli jako mučící nástroj.  

Studium postupů a triků toho, jak se polygloti opravdu učí, dokládá, že jejich metody námahu spíše šetří a dělají z cizího jazyka zajímavou zkušenost. V čem ty tipy ale přesně spočívají? Níže si uvedeme několik stručných okruhů, ať sami vidíte, že v tom nejsou žádná kouzla, ale že se jazykům může začít efektivně učit každý.

 

1. Správná motivace

Vstupní otázkou číslo jedna je, proč se jazyk vlastně chcete učit? K čemu jej poté přesně budete používat? Chcete si na dovolené v Albánii jen koupit zmrzlinu a poděkovat za ni, nebo si během mlsání na pláži současně přečíst nejnovější výtisk místních novin?

Je evidentní, že motivace zapáleného lingvisty bude asi trochu jiná, než motivace toho, kdo chce umět říct jen pár vět. Proto asi není nejlepší způsob začínat teorií jazyka a tedy i gramatikou, ale něčím, co přímo souvisí s naším cílem.

Ujasnění si vaší motivace je základním hnacím motorem i toho, jak se jazyku začít učit. Učit se jen z rozmaru nebo abychom se s tím mohli chlubit známým, není správná motivace. Studium jazyka je vážná věc a kdo jím chce opravdu vládnout, musí si ujasnit, co vlastně od něj očekává a kolik mu chce obětovat času!

 

2. Začněte ihned mluvit!

Budete asi překvapeni, ale polygloti se v době sociálních sítí novému jazyku začínají učit třeba tak, že si nahrávají svůj mluvní projev a poté si nahrávku nechávají od rodilých mluvčích opravovat. Za tuto službu dokonce nemusí ani platit. Například na youtube je přítomen celý svět a mnoho lidí si rádo poslechne svou mateřštinu z úst zahraničního žáka. Chytrý polyglot si poté udělá ze svých přispěvatelů učitele jazyka, kteří mu více než ochotně opraví základní chyby a ušetří mu hodiny studia.

nebojte se mluvitŘíkáte si, proč nezačínat ihned s gramatikou a slovíčky? Inu, protože mluvení, každodenní komunikace a obecně zvuková stránka jazyka jsou to první, co je potřeba ovládnout. Není důležité, že nemluvíte ihned správně, že nevíte, jak funguje určitý prvek ve větě, protože váš mozek je schopen jazyk doslova nasávat, když jej slyší z Vašich úst a otisknout Vám zvukovou stopu vět do paměti. Zpřesňující gramatika i rozšířené lexikum přijde určitě brzy na řadu, ale nemusí to být hned!

A právě v tomto momentě přichází na řadu pověstný dril. Vypište si základní fáze, například “Jak se máš?”, “Jak se jmenuješ?”, “Jak se to řekne?”, “Co to znamená?”, “Nerozumím ti!”, “Zopakuj to!”, a ty opakujte, kdykoliv to jen bude možné. Napište si je na papír velkými písmeny, napište je barevně, klidně si je i ozdobte a dejte si je na nějaké viditelné místo, kde trávíte hodně času. Během své práce nebo i nějaké zábavy po větách pokukujte a opakujte si je. Stačí jen minuta nebo pár sekund. Za čas zjistíte, že si Váš mozek tuto větu opravdu pamatuje a je schopen ji na přání i vyvolat. Vaše oči ji v těch krátkých momentech přelétly tolikrát, že už nikdy nezmizí. Není to sice moc, jazyk ještě ani zdaleka neumíte, ale je to něco, na čem se dá stavět.
Nezapomínejte je i vyslovovat nahlas – sluchová paměť je velmi dobrým pomocníkem a funguje velmi spolehlivě!

 

3. Poslouchejte

Zvuková paměť je možná ten nejdůležitější klíč! Opakování si v duchu sice nikoho kolem nás nebude rušit, ale nic nám v paměti neuvízne. Co není vysloveno jakoby neexistuje. Ale co dělat, když mluvení ještě nezvládáte? V tomto případě můžete začít s poslechem. V první řadě jsou to audionahrávky tzv. drilovacích vět, u kterých víme, co přesně znamenají. Opět jsou to věty, které souvisí s něčím, co lze použít v každodenním životě – a opět ideálně ihned!

Druhým přístupem je výše zmíněné “nasávání” jazyka. Možná Vás to překvapí, ale během praktikování této techniky neusilujete o to jazyku rozumět úplně vědomě, ale naopak v něm jen být a nasávat jej podvědomě. Tedy nemusíte mu vůbec rozumět! Ač je jistě dobré chytat slova, co již znáte nebo ta, co jsou podobná Vaší mateřštině. Velmi důležitým trikem nasávání a noření se do jazyka je znalost tématu hovoru, protože to, co nese smysl sdělení je právě kontext, nikoli jen jednotlivá slova. Připravte se na to, že si budete v tomto případě muset zvyknout na trochu pasivnější přístup, který nedovolí porozumět ihned všemu a už vůbec ne dokonale.

 

4. Vyrobte si vlastní učebnici

Jen ale nasávat jazyk samozřejmě nestačí. Pouhá přítomnost cizím v jazykovém prostředí ještě neznamená jeho automatické zvládnutí, což potvrzují prakticky všechny menšinové komunity v různých zemích. Jazyk je systém a ten je potřeba si osvojit. Ano, hovoříme o mnohými proklínané, a nebo naopak podceňované gramatice.

učebnice angličtinyUčení se gramatice je vědomá a tak trochu inženýrská a vysoce logická práce. Její ovládnutí je však klíčově k tomu, abyste byli schopni hovořit správně a zejména vyjádřit složitější myšlenky. Ten, kdo se na tuto cestu vydá, musí postupovat velmi obezřetně.

Na jedné straně se hodí učit se postupně časování, skloňování a jejich nepravidelnosti, na straně druhé je dobré uvědomit si, v čem je onen jazyk výjimečný a v čem se liší od ostatních. Pochopit např. větnou skladbu vám ušetří spoustu trápení a naopak prostá znalost gramatiky nenahradí nasávací přístup.  

Naučte se zájmena, několik základních sloves, pár podstatných a přídavných jmen a začněte kombinovat” “On je milý.” “Ona je chytrá.” “Dnes je hezké počasí.” “To je chytrá a milá dívka.” Následně se naučte slova, která fungují jako jakési “lepidlo” a pomohou Vás tvořit trochu složitější věty – tedy příslovce a spojky.  

Mnozí se jistě budou ptát: “A kterou učebnici byste doporučili?” Asi největší začátečnickou chybou je vyrazit si do knihkupectví a vyvěrat peněženku za “horké” novinky. Učebnice cizích jazyků a slovníky totiž překvapivě zase tolik nestárnou, a pokud používáte výše zmíněné postupy, bude Vám stačit prakticky cokoli, kde je vysvětlena gramatika nebo jsou nějaká cvičení. Zbytek doplní internet a Vaše aktivní praxe.

Ti, co se chtějí přeci jen držet učebnice, musí bedlivě sledovat jednu věc. Mnohé učebnice usilují o vytvoření metodicky tak dokonalého a komplexního systému studia, že studenta naprosto zahltí nekonečným proudem cvičení. Mnohé studijní kurzy se poté nevěnují ani tak studiu jazyka, jako dotyčné učebnice. Není také výjimečné, že ti, co se šprtají, aby se zavděčili paní učitelce, poté nedokáží své znalosti uplatnit prakticky. Protože reálný svět, kde se jazykem mluví bez zřetelné výslovnosti paní učitelky a v příkladových cvičeních, kterým se lze otrocky nabiflovat, se podle těchto pravidel nehraje.

 

5. Učitel jazyka

Učitel jazyka je pro mnohé jedinou šancí, jak se jazyku naučit. Je ale potřeba být velmi pozorný, zdali Vám jeho učební styl vyhovuje. Umět jazyk a umět jej naučit nejsou dvě stejné věci. Mnozí učitelé jsou zajatci své metodiky a rutiny a žáka nutí se jí přizpůsobit. Chcete se naučit jen pár konverzačních vět a učitel Vás nutí do biflování gramatiky? Nevyhovuje Vám učebnice jazyků, ze které se učíte, ale Vaše výtky nejsou vyslyšeny? Nemění se hodiny na výslechy nebo peskování za nesplněné úkoly? Jak se v hodinách cítíte? A zejména, jak rychle se posunujete?

Tyto detaily nejsou jen “kosmetickou” chybkou a rozmarem líného žáka, kterému se jen nechce do učení. Osvojování cizí řeči nelze dělat mechanicky a když se nebudete cítit dobře, budete stresovaní, tak se zkrátka nic nenaučíte. Mučidla na náš tvrdohlavý mozek nezabírají, a pokud se mu mu nějaká činnost nelíbí, jednoduše nebude spolupracovat.

Dobrý učitel rozpozná schopnosti žáka a zahrne jej přiměřeným množstvím učiva. Zároveň musí mít dostatečné pedagogické schopnosti a individuálně pracovat s každým žákem. Většinou se stává naším průvodcem na dlouhou dobu, a proto je náš pečlivý výběr na místě. V opačném případě bychom ztratili nejen investované peníze, ale i chuť k dalšímu studiu.

Jak vidíte, studium jazyků nejsou kouzla. Zapomeňte na zázračné rady a nevěřte pochybným tvrzením, že se někdo naučil jazyk za měsíc. Studujte pravidelně, nepřetěžujte se a především mějte ze svých pokroků radost. Jedině tak budete na dobré cestě stát se polyglotem.


do konce pololetí
zbývá
0
4
7
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz