Doučování chemie

Doučování chemie
Doučování chemie

S chemií se poprvé setkáváme na základní škole, kde nás učitelé zasvěcují do tajů vzorečků, prvků, sloučenin a učí nás chemii formou přiměřenou věku žáků. Mnozí žáci mají však s chemií problém a i při sebevětší snaze nedokážou některou látku pochopit. Pak je na řadě doučování.

Na střední škole a gymnáziích technického a zdravotnického zaměření může být chemie součástí přijímacích zkoušek.  Chce-li se student na vybranou střední školu dostat, je potřeba, aby se na přijímací zkoušky pečlivě připravoval s předstihem. Na střední škole pak učitelé prohlubují znalosti, které žák nabyl již na základní škole. Učivo začíná být poměrně složitější, často se zakládá na rovnicích, kterým mnoho studentů nerozumí.

Studenti, kteří se hlásí na VŠ studium chemie se rovněž neobejdou bez důkladné přípravy na přijímací zkoušky. Studující musí mít znalosti mnohem větší, než splňuje rozsah základní a střední školy. Studenti jsou pak velmi často odkázáni na samostudium, aby nabrali potřebné znalosti k přijímacím zkouškám.

Řešením problémů pro všechny výše uvedené typy žáků a studentů je doučování chemie.  Škola Populo připraví žáky na přijímací zkoušky, ale také doučí chemii na úrovni základní, středoškolské i vysokoškolské. Žákům pomůžeme rovněž zlepšit prospěch v daném předmětu.

Doučování chemie není ostuda

Ne každý se zvládá látku doučit bez problémů sám doma. Pokud škola nenabízí doučování, je potřeba si najít vhodného lektora pro doučování. Chemie, podobně jako matematika patří mezi největší strašáky studentů.

Mnoho studentů bere doučování jako své selhání a za to, že potřebují osobního lektora, se jednoduše stydí. Není však důvod. Je naopak skvělé, když si najdete schopného lektora, který vás doučí látku nebo vás naopak ještě více vtáhne do daného oboru a pomůže vám rozšířit vaše obzory.

Lektor pro doučování by měl dané látce skutečně rozumět, tudíž je žádoucí, aby měl dostatečné vzdělání a tolik potřebné zkušenosti. Výhodou je, pokud vyučování probíhá v tichých učebnách a v příjemném prostředí. Důležité je, aby se vám lektor věnoval individuálně a poskytl vám dostatek prostoru pro pochopení látky. A všechny výše zmíněné podmínky splňuje právě naše Škola Populo, která nabízí doučování chemie v Olomouci, Brně a v Praze v plně vybavených učebnách. Samozřejmostí jsou také profesionální lektoři, kteří se studentům věnují individuálně.

Doučování vám pomůže

Doučování pomůže nejen vyplnit mezery v probírané látce, ale pomůže vám s přípravou na přijímačky nebo maturitu. Aby mělo doučování chemie dostatečný efekt, lektor se nejprve seznámí s rozsahem znalostí žáka. Doučování je pak individuální s pravidelnou komunikací mezi rodiči a doučujícím. Cílem je pak žáka naučit dané principy látky, nikoliv "papouškování" pouček nazpaměť.

Příprava na přijímací zkoušky by se pak měla odvíjet od konkrétních testů, které vybraná škola využívá. Testy za uplynulé ročníky i podmínky na další rok bývají vyvěšeny na webových stránkách daných škol a gymnázií.

Netrapte se zbytečně, když látce nerozumíte. Doučování lze dohodnout na pár hodin i pravidelně po celý školní rok. Záleží pouze na žákovi či studentovi, jak moc se dokáže naučit. Naši doučující mají dostatek zkušeností a rovněž dostatek trpělivosti a empatie. Právě díky tomu dokáží pochopit žáka či studenta a předejít mnohým nečekaným nedorozuměním v průběhu doučování. Doučování je tak příjemné a je vedeno v přátelském duchu.

Chcete-li skutečně odborné doučování pro své děti, pak je tu pro vás naše Škola Populo.

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz