Dobrý den, potřebuji pomoc s doučováním

 

Touto větou zpravidla začíná vstupní pohovor s rodičem, který za námi přijde do Školy Populo. Včera k nám takto zavítala maminka Katky (13 let), která potřebuje pomoci s doučováním němčiny. První setkání je vždy pouze informativní, důležitý je pro nás až vstupní test a první lekce. Na základě analýzy tohoto testování sestavíme každému žákovi individuální studijní plán, který zvýší efektivitu doučování a zajistí tak dosažení výsledků v krátkém časovém horizontu. Jako ukázku jsme vám připravili Katčin individuální plán doučování němčiny, který vypadá následovně:

 

Analýza

 • vstřícná, ochotná se učit
 • velmi nervózní
 • nepracuje systematicky
 • velké množství chyb i po zevrubném vysvětlení
 • chybí úplné základy (základní zájmena, časování sloves, číslovky...)
 • nerozumí vysvětlení učitelky ve škole
 • němčina se jí plete s angličtinou
 • zmatená, roztržitá a nesoustředěná

 

Řešení

 • důraz na osvojení si gramatický jevů pomocí drilových cvičení
 • příprava formou domácích úloh
 • odbourání nervozity ze školní němčiny díky přípravě na vyučování
 • shovívavý přístup a ujištění se lektorem o pochopení jednotlivých dílčích oblastí
 • časté opakování naučené látky
 • přátelský přístup a motivace k dalšímu zájmu o daný jazyk
 • doučování dvakrát týdně do konce školního roku
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz